Dlaczego prowadzimy sklep? Z kilku powodów.

Chcemy ujednolicić i zunifikować sprzęt sportowy w całej strukturze Akademii, w tym celu wybraliśmy firmę dostarczającą sprzęt oraz uzyskaliśmy na jego zakup odpowiednie rabaty oraz gratisy (niższa cena dla naszych członków oraz sprzęt dla trenerów).

Zarobione w ten sposób środki finansowe w 100 % wracają do naszych zawodników i są przekazane na działalność statutową.

Zgodnie z obowiązującym prawem nie mogliśmy bez sklepu i działalności gospodarczej sprzedawać pamiątek i gadżetów klubowych teraz jest to możliwe i co najwazniejsze legalne.


O klubie

W dniu 1.02.2011 r. sześć tyskich klubów szkolących młodzież, które wyraziły chęć współpracy podpisały LIST INTENCYJNY, który jest dobrowolnym wyrażeniem woli przystępujących do projektu klubów, aby wspólnie szkolić dzieci i młodzież.

W założeniu organizacyjnym wszystkie tyskie kluby przystępujące do projektu szkolić będą zawodników dla GKS Tychy.

Akademia została utworzona na spotkaniu założycielskim w dniu 8.02.2011 r. oraz 1.03.2011 r. w Tychach.

O rozwój i wsparcie dziecięco-młodzieżowego zaplecza zadba utworzona Akademia Piłki Nożnej  GKS Tychy. APN GKS to stowarzyszenie kultury fizycznej, zarejestrowane w marcu 2011 roku, założone przez działające w Tychach kluby sportowe szkolące dzieci: Chrzciciel Tychy, Pionier Tychy, Grom Tychy, MOSM Tychy. APN czuwa nad ujednoliceniem standardów szkolenia, MOSiR umożliwia korzystanie z miejskiej bazy sportowej. Młodzi sportowcy przejchodząc pod skrzydła Akademii są przez nią szkoleni do ukończenia szkoły średniej. Zawodnicy mają nie tylko trenować. Muszą popisywać się dobrymi wynikami w nauce. Nie każdy zostanie przecież zawodowym sportowcem. Edukacja i sport idą w parze. Oprócz zdolności sportowych, młodzi ludzie powinni mieć zdaną maturę, by w przyszłości móc kontynuować naukę na kolejnych szczeblach edukacji. Sportowcy są szkoleni przez ludzi z pasją, najlepszych trenerów, również tych z drugą klasą trenerską, UEFA A i przygotowaniem pedagogicznym. Najzdolniejsi absolwenci Akademii zasilają szeregi GKS, pozostali, w miarę możliwości powinni grać na jak najwyższym poziomie.

Nie da się zaprzeczyć, że APN GKS Tychy to reklama dla miasta, Spółki Tyski Sport S.A. i GKS Tychy. To również szkolenie i wypuszczanie świeżego narybku sportowego, który zasili szeregi GKS. Warto dodać, że w pobliżu Tychów nie ma podobnej Akademii, dlatego prawdopodobnie w przyszłości do naszego miasta będą przyjeżdżać na zajęcia utalentowani zawodnicy z ościennych miejscowości. Najlepszą rekomendacją dla powstałej Akademii i jej założeń jest to, że jej działania popierają znani sportowcy, trenerzy, działacze sportowi w kraju.

W styczniu 2015 roku w szeregi Akademii wcielone zostały zespły szkółek paretnerskich: PUKKS Chrzciciel Tychy, TKKF Pionier Tychy, chłopięce zespoły KKS Polonia Tychy oraz Akademii Przedszkolaka. Obecnie w strukturach Akademii trenuje blisko 600 zawodników w wieku 4-19 lat.